Đèn nan tre 2 lớp lồng vào nhau độc đáo – DMT249 – Bamboo Lighting

Call: 0975.269.432

Lê Vy Bamboo nhận sản xuất sản phẩm mây tre đan cho shop. Xem Cơ sở sản xuất mây tre Hà Nội