Đèn tăm tre có lồng vải trang trí – DMT215 – Bamboo Lighting1

Call: 0975.269.432

Lê Vy Bamboo nhận sản xuất sản phẩm mây tre đan cho shop. Xem Cơ sở sản xuất mây tre Hà Nội